Hírlevél

Vásárlási feltételek

2. A Szolgáltató

Név: Fehér Gyula e.v.

Székhely: 2500 Esztergom Baross Gábor út 32/A

Levelezési cím:2500 Esztergom Baross Gábor út 32/A

Üzlethelyiség címe: 2500 Esztergom Baross Gábor út 32/A

Képviselő neve: Fehér Gyula

Nyilvántartási szám:5499750

Adószám: 48827690-2-31

Közösségi adószám: HU48827690

Számlavezető pénzintézet: Duna Takarék Bank Zrt.

Számlaszám: 58600575-12005992

IBAN számlaszám: HU58600575-12005992

E-mail cím: fehergumiszerviz@freemail.hu

Telefonszám: 0630-9349-927; 0633-413-044

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

Autóalkatrész forgalmazás.

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

 Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

5. A honlapon történő vásárlás

A honlapon keresztül nem forgalmazunk termékeket. A termékek és árak tájékoztató jellegűek, vásárlási szándékát telefonon jelezze. 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Fehér Gyula e.v.

Levelezési cím: 2500 esztergom Baross Gábor út 32/A

Telefonszám: 0630-9349927

E-mail cím: fehergumiszerviz@freemail.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

  GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

  Központi telefonszám: +36 1 459 4800

  Faxszám: +36 1 210 4677

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

  Telefonszáma: (34) 513-010

  Fax száma: (34) 316-259

  E-mail cím: kemkik@kemkik.hu 

 • Bírósági eljárás kezdeményezése
9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://fehergumi.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.05.08.

Webáruház készítés